buy synthroid online
Informatie over varkens
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Informatie over varkens

 

Alle informatie over varkens en de varkenshouderij in Nederland vindt u op Overvarkens.nl

De agrosector is één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De varkenshouderij speelt hierin een aanzienlijke rol en dat is eigenlijk altijd zo geweest. Anno 2012 worden er 12,2 miljoen varkens op 5920 bedrijven gehouden. Gek genoeg weten de meeste mensen weinig over het houden en verzorgen van varkens op een modern varkenshouderijbedrijf en alles wat erbij komt kijken. De stichting Varkens in Zicht wil de varkenssector toegankelijker en inzichtelijker maken. Dit gebeurt via zichtstallen waar je kunt zien en ervaren hoe varkens leven en door het organiseren van het Weekend van het Varken.

Dierwelzijn en duurzaamheid

De varkenshouderij is de laatste jaren volop in ontwikkeling. De bedrijven hebben grote investeringen gedaan om de ammoniakemissie, geuremissie en de emissie van fijnstof terug te dringen. Daarnaast besteden de boer en boerin veel aandacht aan het welzijn van het varken. De varkens hebben meer ruimte gekregen en lopen vrij rond (met uitzondering van de moedervarkens met de pasgeboren biggen). Ook werkt de sector actief aan het terugdringen van het antibioticagebruik en het verbeteren van de diergezondheidsstatus. Deze ontwikkelingen dragen eraan bij dat de varkenshouderij steeds duurzamer wordt. Kijk op www.overvarkens.nl voor meer informatie over thema’s zoals dierwelzijn, voedselveiligheid, milieu of leefomstandigheden.

Soorten varkensbedrijven

In een varkenshouderij kun je verschillende varkens tegenkomen: een zeug (moedervarken), biggen, vleesvarkens en soms beren (vadervarkens). De varkens leven op verschillende type varkensbedrijven:

Fokbedrijven: bedrijven waar biggen geboren worden die opgroeien als moeder- of vadervarkens.
Vermeerderingsbedrijven: bedrijven waar zeugen aangekocht worden en vleesbiggen geboren worden. De vleesbiggen blijven hier tot ze ongeveer 25 kilo wegen en worden daarna verkocht aan een vleesvarkensbedrijf
Vleesvarkensbedrijven: bedrijven die vleesbiggen kopen van circa 25 kilo om deze biggen tot het slachtgewicht te verzorgen.
Gesloten bedrijven: hier blijft het varken vanaf de geboorte totdat hij naar het slachthuis gaat.

Minimumeisen voor de afmetingen van een hok

De wettelijke voorschriften met betrekking tot het houden van varkens, zijn vastgelegd in het Varkensbesluit. Deze wet geldt voor alle varkenshouders. In het Varkensbesluit zijn onder andere de minimumeisen voor de afmetingen van een hok opgenomen. De minimale afmeting van het hok is afhankelijk van het gewicht van het dier. Zo is bijvoorbeeld het minimum oppervlakte voor een big tot 30 kg: 0,4 m2 per dier; dit loopt op tot 1,3 m2 als de varkens meer dan 110 kilo wegen. Voor zeugen in groepshuisvesting geldt een minimale oppervlakte van 2,25 m2 per dier. Varkenshouders kiezen zelf welke indeling, binnen de normen, praktisch is voor hun bedrijf. Momenteel bevindt de intensieve varkenshouderij zich in een overgangsfase: het Varkensbesluit is al verplicht bij nieuwbouw en/of renovatie van varkensstallen. En geldt vanaf 2013 voor alle varkensbedrijven. De zichtstallen van de Stichting Varkens in Zicht voldoen allemaal al aan de eisen van het Varkensbesluit.

Controle door onafhankelijke instanties

Bijna alle varkenshouders in Nederland nemen deel aan IKB Varken. De letters IKB staan voor Integrale Ketenbeheersing. Het IKB systeem is ontwikkeld om garanties te kunnen geven over de kwaliteit, herkomst en manier van produceren van vlees. Producten die binnen de IKB Varken regeling vallen komen van bedrijven en verwerkers waar gecontroleerd wordt op het veevoer, medicijngebruik, de hygiëne en het transport. De controle gebeurt door onafhankelijke instanties.

Meer weten over de varkenshouderij, varkensvlees of over het dier zelf?